Cennik

 

 

Oferta całodzienna / kompleksowa:
Wpisowe - 400 zł - płatne jednorazowo, gwarantuje miejsce dziecka w placówce, obejmuje ubezpieczenie dziecka oraz wyprawkę

Czesne miesięczne - 1000 zł

Dzienna stawka żywieniowa (trzy posiłki) – 12 zł- w przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce, jeżeli personel został powiadomiony o nieobecności oraz o przewidywanej ilości dni, w których dziecko będzie nieobecne w placówce.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu Maluszka u nas po godz. 18.00 – 20 zł

 

Karnet integracyjny MAŁY  - nie więcej niż 4 godziny dziennie od 8.00 do 12.00

 

Wpisowe - 400 zł - płatne jednorazowo, gwarantuje miejsce dziecka w placówce, obejmuje ubezpieczenie dziecka oraz wyprawkę

80 godzin do wykorzystania przez 1 miesiąc - 600 zł.

Pobyt należy zgłosić najpóźniej w przeddzień planowanej opieki nad dzieckiem oraz zadeklarować chęć pozostawienia dziecka podczas posiłku (wskazanie posiłku, który dziecko będzie spożywało w placówce).